Fotogalerie - Hvězdička CZ / Bohemia Aikikai

8.- 11. 11. 2012, Hořice, Ichiro Shishiya sensei, 7. Dan - tradiční seminář + oslava 50let aikido Shishiya sensei